Η Ελλάδα μαζί με άλλες τέσσερις χώρες ουραγοί στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης για την εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά τους δίκαια.

0
6
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ,την 5η ετήσια επισκόπησή της για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον στις 15 χώρες (παλαιά μέλη), στην οποία αναφέρονται σοβαρές ελλείψεις στους τομείς της προστασίας της φύσης, της ποιότητας του αέρα και των υδάτων , της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των αποβλήτων. Η χώρα μας μαζί με τις Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία όσον αφορά στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα οι αρνητικές επιδόσεις της Ελλάδος περιλαμβάνουν:

– 9 περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης μεταφοράς περιβαλλοντικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, οι οποίες κυρίως αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων και στην ποιότητα του αέρα.

– 4 περιπτώσεις μη ορθής μεταφοράς περιβαλλοντικών οδηγιών στην εθνική μας νομοθεσία, που αφορούν στην ποιότητα του αέρα και των υδάτων, στη διαχείριση των αποβλήτων και στην προστασία της φύσης.

– 13 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της ελληνικής πολιτείας με δευτερεύουσες υποχρεώσεις που επιβάλλει η κοινοτική νομοθεσία κυρίως για θέματα ποιότητας του αέρα και των υδάτων καθώς και της διαχείρισης αποβλήτων.

Αν θέλαμε να δούμε και συνολικά τα 15 κράτη μέλη, καταγράφηκαν 88 περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης μεταφοράς περιβαλλοντικών οδηγιών στις εθνικές νομοθεσίες, 95 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εθνικών αρχών με δευτερεύουσες υποχρεώσεις βάσει των οδηγιών και 509 εκκρεμείς διαδικασίες κατά κρατών μελών για παραβιάσεις διατάξεων κοινοτικών οδηγιών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρμόδια Επίτροπος, Μαργκό Βάλστρομ, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξεπλάγη από τον αριθμό των ενστάσεων που διατύπωναν πολίτες, μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και μέλη του Κοινοβουλίου, διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις στην κοινοτική νομοθεσία του περιβάλλοντος, ενώ σημείωσε ότι ούτε η εφαρμογή της στην Ε.Ε. θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική.

Σχόλια