Ερευνητικό πρόγραμμα επεξεργασίας βρόχινων νερών αυτοκινητόδρομων.

0
9
Τοπική αυτοδιοίκηση και περιβάλλον

Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και του δήμου Χερσονήσου για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος του Ιδρύματος σε έκταση του δήμου, που αφορά την ανάπτυξη πειραματικών τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία των υδάτινων (βρόχινων) απορροών των αυτοκινητοδρόμων και την προστασία από ποικιλία ρυπαντών, των υδατικών αποδεκτών στους οποίους καταλήγουν.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δοκιμάζεται για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο για την επεξεργασία τέτοιου είδους αποβλήτων και τα αποτελέσματα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από το μέτρο «Επιστημονικές και Τεχνολογικές Συνεργασίες με Φορείς εκτός Ευρώπης» και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ Βασίλης Μανιός, καθηγητής και αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης. Στο έργο, εκτός από το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων του ΤΕΙ Κρήτης και τον Δήμο Χερσονήσου, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ (με τον καθηγητή Α.Δ.Καραθανάση) καθώς και η Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΤΕ που επίσης συγχρηματοδοτεί το έργο.

Σχόλια