Τι γνωρίζουν οι Eυρωπαίοι πολίτες για το περιβάλλον;

0
9
Γενικού Ενδιαφέροντος

Η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνει με σαφήνεια τις γνώσεις των Ευρωπαίων πολιτών για το περιβάλλον καθώς και την πίστη τους στην ατομική δράση τους για την προστασία του. Από τους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε ποσοστό 65% οι πολίτες της Ε.Ε. πιστεύουν ότι η προσπάθεια που κάνουν για το περιβάλλον μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα μόνο όμως αν ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και οι συμπολίτες τους, ενώ υπάρχει και ένα 8% που αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι να κένει για να προστατεύσει το περιβάλλον.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός, ότι οι Ευρωπαίοι στην πλειοψηφία τους πιστεύουν, πως η επίλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων βασίζεται στη θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας, στην καλύτερη ενημέρωση, στην εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας καθώς και στην επιβολή φόρων σε όσους επιβαρύνουν το περιβάλλον.

<%image(20040804-evrovarometro2.jpg|500|310|Γενικού Ενδιαφέροντος)%>

Εμείς το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε κοιτάζοντας αυτά τα στατιστικά είναι ότι πρέπει ακόμα να διανύσουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ταυτιζόμαστε με το 14% των ευρωπαίων πολιτών που όταν ακούει τη λέξη περιβάλλον σκέφτεται «την ποιότητα του περιβάλλοντος που θα κληρονομήσουν τα παιδιά μας»

Σχόλια