Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών. Σεμινάριο Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος

0
167
Γενικού Ενδιαφέροντος

Μετά από το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και με βάση τις επιταγές της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, προκύπτει η ανάγκη τόσο της ενημέρωσης στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) όσο και της δημιουργίας ειδικευμένων επιθεωρητών περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά, το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ πρόκειται να επαναλάβει το βραχυχρόνιο σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης στο θεματικό πεδίο:
I.E.M.A. (G.B.) Accredited: Foundation Training Course in Environmental Auditing
ΣΚΟΠΟΣ
Πρόκειται για εκπαιδευτικό σεμινάριο 5 ημερών εντατικής παρακολούθησης, εγκεκριμένο από το IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment, πρώην EARA: Environmental Auditors Registration Association) της Μ. Βρετανίας. Το σεμινάριο πληρεί τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την εγγραφή (registration) των συμμετεχόντων που θα το παρακολουθήσουν επιτυχώς, στo IEMA. Οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης στο βαθμό που επιτύχουν τόσο στις τελικές εξετάσεις όσο και στη συνεχή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στα Μητρώα των Environmental Auditors του IEMA. Σε αντίθετη περίπτωση θα πάρουν απλή βεβαίωση παρακολούθησης.
Το σεμινάριο θα καλύψει τις εξής θεματικές ενότητες. Environmental Awareness, Business and the Environment, Environmental Management Systems (EMAS, Relevant ISO Standards), Auditing and Consultancy skills (including an overview of other relevant ISO standards), Environmental Legislation, Environmental Effects and Performance, Best Environmental Management Practices.

Το σεμινάριο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που:

– επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους για το σχεδιασμό Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.),

– θέλουν να αναπτύξουν και εφαρμόσουν μια πολιτική δράσης φιλικότερη προς το περιβάλλον ή/και Σ.Π.Δ.,

– θέλουν να οργανώσουν ομάδες επιθεωρητών περιβάλλοντος των δραστηριοτήτων ή/και του Σ.Π.Δ. της επιχείρησης,

– επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους για τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (audits, reviews & assessments).

Μετά από παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
· γνωρίζουν τις προϋποθέσεις και την ερμηνεία των προδιαγραφών Σ.Π.Δ.
· είναι σε θέση να προετοιμάσουν την επιχείρησή τους να δεχτεί εξωτερική επιθεώρηση
· αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις επιχειρησιακών δραστηριοτήτων
· αξιολογούν προμηθευτές και υπεργολάβους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή σκοπεύουν να αναπτύξουν Σ.Π.Δ. ή να προχωρήσουν απλά σε μια κατεύθυνση βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων τους, αποκτώντας έτσι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και προωθώντας περιβαλλοντικές πολιτικές στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα απευθύνεται:

· σε προϊσταμένους και μηχανικούς Τμημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας ή/και Διασφάλισης Ποιότητας
· σε συμβούλους επιχειρήσεων – μελετητές για θέματα ανάπτυξης Σ.Π.Δ.
· σε στελέχη τμημάτων Προμηθειών, Marketing, Παραγωγής, ανάπτυξης νέων προϊόντων
· σε στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών αναπτυξιακών επιχειρήσεων
· σε όσους ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά θέματα /μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
· σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν επιθεωρητές περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρόνος διεξαγωγής
27 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2004

2. Κόστος Συμμετοχής
Μέλη Π.Σ.Χ.Μ.: 1100 ευρώ
Μη μέλη : 1200 ευρώ

Εκτός από τη παρακολούθηση του σεμιναρίου, στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται:
· χορήγηση Εγχειριδίου.
· Παροχή κυλικείου στα σχετικά διαλείμματα και μεσημβρινού γεύματος.
· Το κόστος του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού

3. Δηλώσεις συμμετοχής
Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμμετεχόντων είναι 12 άτομα και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πριν την έναρξη του σεμιναρίου οδηγίες εγγραφής. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα Πιστοποιητικά θα εκδοθούν περίπου 10 εβδομάδες μετά το τέλος του σεμιναρίου και θα σταλούν στους συμμετέχοντες.
Συντονίστρια του σεμιναρίου είναι η κα Μ.Ε. Φλεμετάκη, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ.
Γλώσσα του σεμιναρίου: Ελληνική / Αγγλική.
Ακύρωση συμμετοχής χωρίς επιβάρυνση γίνεται δεκτή 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου έχει επιβάρυνση 50%. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά τις 20 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ. Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ 10 ημέρες πριν την έναρξή του.

4. Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα του ΕΕΚ: 210 9536775-6

Σχόλια