Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη διάθεση των ζωικών αποβλήτων.

0
13
Γενικού Ενδιαφέροντος

Εφιαλτική για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία είναι η εικόνα που δίνει το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΑΔ), ύστερα από επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε σε υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση και τον έλεγχο σφαγείων και μεταποιητικών μονάδων. Υπάρχουν επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους επιθεωρητές που προκειμένου να αποφύγουν το κόστος της αδρανοποίησης των ζωικών αποβλήτων, τα διαθέτουν ανεξέλεγκτα με βαρύτατες συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι το θέμα ας αναλογιστούμε τι έγινε σε όλη την Ευρώπη μετά την εμφάνιση της νόσου της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (νόσος των τρελών αγελάδων) και της απαγόρευσης που ακολούθησε για τη χρησιμοποίηση των ζωικών υπολειμμάτων σε ζωοτροφές.

Το πρόβλημα μάλιστα δείχνει να μεγεθύνεται από τη στιγμή που αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, όπως οι διευθύνσεις κτηνιατρικής, βιομηχανίας, υγιεινής και περιβάλλοντος, σε Λάρισα και Δυτική Αττική αδυνατούν να ελέγξουν τη λειτουργία των σφαγείων ώστε να διαπιστώσουν τι κάνουν τα ζωικά υπολείμματα μετά τη σφαγή των ζώων. Ακόμη υπηρεσίες υπουργείων όπως οι Διευθύνσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν σημαντικές ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού που σε συνδυασμό με την επικάλυψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων με άλλα υπουργεία και άλλες Διευθύνσεις έχουν ως αποτέλεσμα τον πλημμελή έλεγχο των εγκαταστάσεων, αρκετές από τις οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια.

Επιπλέον, οι διαδικασίες για την ίδρυση νέων μονάδων, που θα τηρούν όλους τους όρους υγιεινής και περιβάλλοντος, είναι τόσο πολύπλοκες που αποτρέπουν τους επιχειρηματίες στο να επενδύσουν σε τέτοιες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Για αυτό το λόγο το ΣΕΕΔΔ προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης επιχειρήσεων καθώς και ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις.Αμήν και πότε!

Σχόλια