Τα βιοκαύσιμα χτυπούν την πόρτα των μεταφορών

0
19
Γενικού Ενδιαφέροντος

Πως θα ένιωθε κανείς αν κάνοντας τη διαδρομή Μεταμόρφωση Υμηττού -Ακαδημία με αστικό λεωφορείο ή παίρνοντας το πλοίο από την Ακτή Μιαούλη για Αίγινα, τον συνόδευε μια ελαφριά, ευχάριστη μυρωδιά τηγανητής πατάτας; Θα ήταν δύσκολο να υποψιαστεί ότι οι μηχανές του πλοίου ή του λεωφορείου «τρέχουν» σε βιοντίζελ ή μίγμα βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα. Οι προσπάθειες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές και όχι μόνο, έχουν ήδη διανύσει μια αξιοσημείωτη χρονική διαδρομή και ήδη σε αρκετές χώρες υπάρχουν σταθερά συστήματα παραγωγής και διανομής τους σε στόλους οχημάτων μαζικής μεταφοράς.

Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα που παράγονται κυρίως από την αξιοποίηση της βιομάζας, το βιοαποικοδομήσιμο, δηλαδή, κλάσμα φυτικών ή ζωικών υπολειμμάτων, δημοτικών ή βιομηχανικών αποβλήτων ή εξειδικευμένων γεωργικών καλλιεργειών (ελαιοκράμβη, καλαμπόκι, σιτηρά, κ.α.) Η σημασία και η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση ορυκτών πόρων, στην ενεργειακή ασφάλεια έναντι των εισαγωγών συμβατικών καυσίμων ή αργού πετρελαίου προς διύλιση, στην τόνωση της απασχόλησης ιδιαίτερα στις γεωργικές περιοχές καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα τείνουν να εμπεδωθούν στους διεθνείς οργανισμούς και στα κέντρα διαμόρφωσης ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, στο βιομηχανικό κόσμο αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010 – η ώρα των επιλογών» εκτιμάται ότι οι ατμοσφαιρικές εκπομπές και η κατανάλωση ενέργειας από τις μεταφορές εντός της κοινοτικής περιφέρειας αυξάνουν σημαντικά λόγω κυρίως της σταθερής ανάπτυξής τους.
Η Οδηγία 30 του 2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων ή άλλων καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές συμπληρώνει παλιότερες κοινοτικές οδηγίες που είχαν θέσει ποσοτικούς στόχους για την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
Υιοθετήθηκαν δύο αναλογίες διείσδυσης βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που αποτελούν κατ’ ουσία στόχους για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.: 2% αναλογία των παραπάνω επί του συνόλου βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται στην εγχώρια αγορά για χρήση από τις μεταφορές μέχρι το τέλος του 2005 και 5.75% αντίστοιχα μέχρι το τέλος του 2010.
Τα βιοκαύσιμα μπορούν να διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας στις ακόλουθες μορφές:

– ως αμιγή προϊόντα ή με υψηλή περιεκτικότητα σε παράγωγα πετρελαιοειδών, σύμφωνα με συγκεκριμένα όμως τεχνικά πρότυπα που έχουν εφαρμογή στις μεταφορές

– σε ανάμιξη με παράγωγα πετρελαιοειδών σύμφωνα με τα σχετικά, ευρωπαικά πρότυπα που παρέχουν τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές (EN 228 & EN 590)

– ως υγρά που προέρχονται από βιοκαύσιμα όπως ο αιθυλο ή μεθυλοτριτοβουτυλεθέρας, κ.α.

Οι υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας είναι πολλές και ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του 2004, για να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες νομοθετικές και άλλες προσαρμογές, είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τη διείσδυση των βιοκαυσίμων απαιτούν επενδύσεις και μια σημαντική στροφή στην πορεία της παραγωγής και διάθεσης εναλλακτικών καυσίμων για την εγχώρια αγορά των μεταφορών. Στόχος σαφώς αποτελούν τα μέσα οδικής μεταφοράς αλλά δεν θα έπρεπε και η ναυτιλία παράκτιων πλόων, η επιβατηγός ναυτιλία και τα σκάφη αναψυχής που χρησιμοποιούν ντίζελ ναυτιλίας και όχι καύσιμα τύπου μαζούτ για την πρόωσή τους να μείνουν έξω από τη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής. Έρευνες στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι για μικρής ιπποδύναμης επιβατηγά πλοία εσωτερικών υδάτων, η ανάμιξη χωρίς προσαρμογές στο σύστημα διανομής καυσίμου, βιοντίζελ σε ποσοστό από 5% – 25% λειτούργησε πολύ καλά. Με στοιχεία του 2000, η κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Ενωμένη Ευρώπη, δεν ξεπερνούσε το 0.5% της κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ, ενώ 6 χώρες μόνο παρήγαγαν περίπου 800.000 τόνους βιοκαυσίμων.

Στο τέλος του 2006 ή νωρίτερα, όλοι ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα των προσπαθειών υλοποίησης σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. των στόχων της Οδηγίας 30/2003, μετά από την εκπόνηση και δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που θα έχει ως τότε συντελεστεί. Από το βήμα αυτό του Econews ετοιμάζουμε συχνές αναφορές για τη χρήση των εναλλακτικών καυσίμων όχι μόνο για τις μεταφορές αλλά και άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Σχόλια