Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

0
31
Γενικού Ενδιαφέροντος

Μιλάει στο econews ο Πρόεδρος του τμήματος κ.Βασίλειος Γκέκας (Καθηγητής Φαινομένων Μεταφοράς)Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Δ. 232/1995, ΦΕΚ 134/ 22-6-1995/τ.Α΄) με αποστολή την διδασκαλία και έρευνα των αντικειμένων της περιβαλλοντικής επιστήμης και μηχανικής και την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στην μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον. Η προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κέντρου σε περιβαλλοντική μηχανική το οποίο θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά κέντρα και ερευνητικά ινστιτούτα της Β. Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές γνώσεις μεταξύ άλλων στις εξής περιοχές: Σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιφανειακών και υπογείων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους, εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση υπογείων νερών, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικινδυνότητας, έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, μελέτες περιβαλλοντικά φιλικών θερμοδυναμικών κύκλων

Δυο λόγια από τον Πρόεδρο του τμήματος

Γενικού Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα των Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) είναι το νεώτερο Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης που δέχτηκε τους πρώτους 30 προπτυχιακούς φοιτητές το Ακαδημαϊκό Έτος 1997 – 1998. Η λειτουργία του Τμήματος ξεκίνησε το 1997 με τρεις καθηγητές και υπό την κηδεμονία της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μέσα στο 2003 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση κτιριακής υποδομής με σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις που θα στεγάσει το αναπτυσσόμενο τμήμα μας. Το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος ανέρχεται πλέον σε 12 διεθνούς ακτινοβολίας Καθηγητές στις τρεις βαθμίδες. Οι Συνάδελφοι , έχοντας επανδρώσει Πανεπιστήμια του Εξωτερικού μεταφέρουν και μετουσιώνουν την διδακτική και ερευνητική τεχνογνωσία στους φοιτητές και ερευνητές του Τμήματός μας. Η ερευνητική δραστηριότητα που συντελείται στο Τμήμα (τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους ερευνητές) είναι καινοτόμου και υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε θέματα που απασχολούν την ποιότητα και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Οι φοιτητές μας, από τους καλύτερους στα εθνικά δεδομένα, μαζί με την συμβολή των διδασκόντων τους, μαθαίνουν να διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος και να προλαμβάνουν τα λάθη του παρόντος, χαράζοντας τα μονοπάτια για ένα καλύτερο μέλλον στην ανθρωπότητα, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Μαζί με την Πράξη και τη Θεώρηση αγωνιζόμαστε να συμπληρώσουμε την Τριλογία της Γνώσης με τη ξεχασμένη Φρόνηση του Αριστοτέλη.

Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Η αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι:

– Η διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,

– Η πολύ-επιστημονική έρευνα περιβάλλοντος, και

– Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην κοινωνία και στην επιστημονική κοινότητα

Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Οι στόχοι του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην διαχείριση του περιβάλλοντος Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΠΠΣ είναι:

– Η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος, την ανάλυση δεδομένων και τον σχεδιασμό συστημάτων.

– Η διαμόρφωση των βασικών ικανοτήτων: δυνατότητα για σύνθεση, ολοκληρωμένη λογική συστημάτων, πειραματισμό και συνεργασία.

– Η ενσωμάτωση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την βέλτιστη επίλυση προβλημάτων

Επαγγελματική Κατοχύρωση Πτυχιούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το επάγγελμα του Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού έχει πλέον ωριμάσει αρκετά με συγκεκριμένες απαιτήσεις στα προγράμματα σπουδών που δίνουν στον μηχανικό μία ολοκληρωμένη γνώση ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει ηγετική θέση και να συνεργάζεται με άλλους Μηχανικούς, Χημικούς, Βιολόγους και Τοξικολόγους.
Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως «Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός» έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με: τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής. Δεδομένου ότι η σημερινή μας κοινωνία χαρακτηρίζεται από μία ασταμάτητη όρεξη για τεχνολογική πρόοδο, οι ικανότητες και οι γνώσεις του Μηχανικού Περιβάλλοντος θα είναι συνεχώς αναγκαίες και θα βρίσκονται πάντα σε μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Βασίλειος Γκέκας
Καθηγητής Φαινομένων Μεταφοράς
Πρόεδρος Τμήματος

Σχόλια