Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει την Ελλάδα για τα λύματα του Θριασίου Πεδίου.

0
30
Γενικού Ενδιαφέροντος

Η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου αλλά και η μη υποβολή σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας των λυμάτων του Θριασίου Πεδίου οδήγησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο να καταδικάσει την Ελλάδα για άλλη μία φορά στις 24/6/2004. Το δίκτυο αποχέτευσης στο Θριάσιο Πεδίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 1998, αλλά το έργο τα τελευταία περίπου 10 χρόνια βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.

Η ελληνική κυβέρνηση ανέπτυξε ως επιχείρημα ότι στην περιοχή υπάρχουν βόθροι και τα λύματα μεταφέρονται με βυτιοφόρα σε άλλες περιοχές όπου υπόκεινται σε επεξεργασία, αλλά φυσικά το δικαστήριο το απέρριψε. Την ίδια τύχη είχε και το αρχικό επιχείρημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, ότι οι μελέτες των δικτύων των βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων της οικείας περιοχής βρίσκονται στην τελική φάση δημοπρατήσεως και ότι η κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2004.

Στο σκεπτικό της απόφασης εξηγήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε προσφυγή, καθώς δεν είχε μείνει ικανοποιημένη σχετικά με την επιχειρηματολογία της Ελλάδος όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας (91/217/ΕΟΚ) για τα αστικά λύματα μια που η απόρριψή τους πραγματοποιείται σε ύδατα υποδοχής που θεωρούνται ως ευαίσθητες ζώνες. Μάλιστα από πληροφορίες που διέθετε η Επιτροπή, δύο χείμαρροι της περιοχής που παρασύρουν μίγματα οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων με όμβρια ύδατα εκχέονται τον κόλπο της Ελευσίνας.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 1999. Για τα επόμενα δύο χρόνια η χώρα μας πέρασε από διάφορα στάδια μη συμμόρφωσης καταλήγοντας στον Απρίλιο του 2001 όπου η Επιτροπή κίνησε την προδικαστική διαδικασία για να καταλήξουμε στη δυσμενή απόφαση της περασμένης εβδομάδας.

Πολλοί έχουν αρχίσει ήδη να μιλούν για ένα νέο Κουρουπητό, αφού αν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί άμεσα, τότε κινδυνεύει με μια εκ νέου προσφυγή από την Επιτροπή, ζητώντας αυτή τη φορά την επιβολή ημερήσιου προστίμου.

Σχόλια