Το περιβάλλον έχει και ευχάριστα νέα. Μείωση στις εκπομπές SO2 που εκλύονται κατά τη διάρκεια μεταφορών.

0
147
Αέριες εκπομπές

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου από οδικές μεταφορές μειώθηκαν δραματικά (σχεδόν 76%) από το 1990 μέχρι το 2000 στην Ευρώπη των 15 και κατά 74% στις 10 χώρες που ήδη ενσωματώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την τελευταία διεύρυνση.Ωστόσο από άλλους τύπους μεταφορών οι εκπομπές SO2 είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 1990, ύστερα από μια σημαντικότατη αύξηση (σχεδόν 40% το 1996) στην Ευρώπη των 15. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η μείωση των εκπομπών του SO2 στις οδικές μεταφορές αποδίδεται στη χαμηλή συγκέντρωση της βενζίνης σε θείο η οποία βαθμιαία άρχισε να διατίθενται στα διάφορα κράτη μέλη από το 1992.

Ας δούμε όμως καλύτερα τις εκπεμπόμενες ποσότητες SO2 από μεταφορές για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Γενικού ενδιαφέροντος

(

Μ/Δ- Μη Διαθέσιμα Στοιχεία)

Πηγές
1. Energy, transport and environment Indicators, Office for Official Publications of the European Communities,
2003
2. European Environment Agency
3. European Topic Centre on Air and Climate Change

Σχόλια