Χαιρετισμός του προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών κ.Γ.Ηλιόπουλου με αφορμή την έκδοση του νέου ηλεκτρονικού περιοδικού econews

0
24
Γενικού Ενδιαφέροντος

Εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.-www.psxm.gr), με ιδιαίτερη χαρά και τιμή χαιρετίζω την πρωτοβουλία έκδοσης του νέου ηλεκτρονικού περιοδικού με τίτλο «ΕCONEWS» με στόχο την παρουσίαση και φιλοξενία όλων των απόψεων και προτάσεων σε θέματα Περιβάλλοντος-Οικολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης τα οποία εμφανίζονται σήμερα -όσο ποτέ άλλοτε- επίκαιρα και σημαντικά για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.Η πληροφόρηση στον τομέα του περιβάλλοντος αποτελεί σήμερα ανάγκη και προϋπόθεση όχι μόνο για την προώθηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, αλλά και την ορθή διαχείριση βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες.
Η έκδοση του περιοδικού αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία και ένα δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πληροφορία μπορεί να καλύψει οριζόντια όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (Βιομηχανία, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κα.) αλλά και ένα μεγάλο εύρος θεμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η έκδοση του περιοδικού, λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία όπου η «βιώσιμη ανάπτυξη» ως έννοια αποκτά σημασία για τη χώρα μας, ιδιαίτερα στα πλαίσια προώθησης των νέων Κοινοτικών πολιτικών, ενώ ταυτόχρονα μείζονα περιβαλλοντικά θέματα βρίσκονται στην επικαιρότητα, όπως:

– η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών και προϊόντων όπως η τεχνολογία υδρογόνου (ΑΠΕ),

– η εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε βιομηχανίες αλλά και σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών,

– η υιοθέτηση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών-Best Available Techniques,

– η εφαρμογή των αρχών της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Πρόληψης Ρύπανσης (ΙPPC),

– η εναλλακτική διαχείριση ειδικών αποβλήτων, όπως συσκευασίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ορυκτέλαια, απόβλητα εκσκαφών, κα.

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια. Η ρύπανση των εδαφών, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και σε περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, και οι κλιματικές αλλαγές προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στα φυσικά οικοσυστήματα και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να αποτελούν καθημερινό πρόβλημα όλων μας.

Η προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων πρέπει να είναι συνεχής και οργανωμένη τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές τεχνικές αλλά και η στρατηγική που αναπτύσσεται για την προστασία του περιβάλλοντος παρέχουν τη δυνατότητα επιλογών που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος με την αειφόρο ανάπτυξη. Η παγκόσμια Διάσκεψη του Johannesburg το Σεπτέμβριο του 2002, αποτελεί το πιο πρόσφατο χρονικά κομβικό σημείο στη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο όσον αφορά στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές της.

Η τεχνική και επιστημονική κοινότητα, με την τεχνογνωσία που διαθέτει μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια για τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε συνδυασμό με μία συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρμοδίων φορέων και των πολιτών μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών:

– Συνεισφέρει καθημερινά μέσα από τα 7.700 και πλέον μέλη του τα οποία απασχολούνται σ’όλο το φάσμα του κύκλου έρευνα-εξέλιξη-σχεδιασμό-ανάπτυξη-παραγωγή-διάθεση προιόντων, με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα, την ανταγωνιστικότητα τους και τελικά τον σεβασμό στο περιβάλλον,

– Έχει καταθέσει σειρά προτάσεων στην Πολιτεία για επίκαιρα θέματα προστασίας περιβάλλοντος , όπως για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Αττική, για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση στα Μεσόγεια

– Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να συμβάλλει με τις τεκμηριωμένες επιστημονικά, κοινωνικά και οικονομικά προτάσεις του για την προστασία του Περιβάλλοντος.

– Είναι σε διαρκή συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς (Πανεπιστημιακή Κοινότητα, Βιομηχανία, Πολιτεία, Toπική Αυτοδιοίκηση, Ενεργούς Πολίτες, Επιστήμονες) πιστεύοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, η προσπάθεια για τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε αποτελέσματα άμεσα και απτά

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία, σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία έκδοσης του νέου ηλεκτρονικού περιοδικού και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθεια σας για έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση,
Γ.Ηλιόπουλος
Πρόεδρος ΠΣΧΜ

O κ. Ηλιόπουλος Γιώργος (george.iliopoulos@airliquide.com) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και είναι σήμερα Πρόεδρος του ΠΣΧΜ (www.psxm.gr) και μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Σπούδασε ΧΜ ΕΜΠ-1997, Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-1998, Mάστερ στην Υπολογιστική Μηχανική-2000.

Είναι μέλος του Δ.Σ του ΠΣΧΜ από το 1998, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΠΣΧΜ 2000-2002, πλειοψηφών σύμβουλος από το 2000-σήμερα.

Είναι μέλος του Δ.Σ και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Επιστημονικού & Επιμορφωτικού Κέντρου ΧΜ Α.Ε.

Σήμερα είναι μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, τ.Επιμελητής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής ΧΜ του ΤΕΕ.

Προιστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος της Πολυεθνικής Χημικής Βιομηχανίας Air Liquide Hellas και έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εργαζομένων της.

Πρόεδρος και Μέλος Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών Επιστημονικών Εκδηλώσεων (Ημερίδων-Συνεδρίων ) με αντικείμενο την Χημική Μηχανική.

Είναι Ιδρυτικό Μέλος του 1ου Ελληνικού Portal Νέων Μηχανικών (Mηχανοδίκτυο www.mxd.gr).

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά

Σχόλια