ΤΕΕ:Οι Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί Φορείς συντονίζουν την δράση τους για το περιβάλλον.

0
10
Γενικού Ενδιαφέροντος

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ 10-6-2004) Συναντήθηκαν σήμερα στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων της χώρας και αποφάσισαν να συντονίσουν την δράση τους σε θέματα προστασίας Περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Στην πρώτη αυτή συνάντηση αποφασίστηκε η συνεργασία των Φορέων προκειμένου να αναδείξουν την σημασία του Περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας καθώς και την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του ρόλου τους ως θεσμοθετημένων συμβούλων της Πολιτείας.
Η συνεργασία αυτή θα αποτυπωθεί σε Μνημόνιο Αρχών, η επεξεργασία του οποίου ξεκίνησε ήδη (έχει ήδη δρομολογηθεί).
Ο συντονισμός αυτός κρίθηκε αναγκαίος προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην περαιτέρω διαμόρφωση περιβαλλοντικού λόγου και ευαισθητοποίηση από τους ίδιους τους φορείς της επιστήμης, της παραγωγής και της Κοινωνίας.
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν απο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας οι Γ. Αλαβάνος, Πρόεδρος, Κ. Γουβάλας και Π. Μπάτσου, Μέλη της ΔΕ, Χ. Θεοχάρη, επιμελήτρια της Μόνιμης Επιτροπής Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Σ. Παπαγρηγορίου, συντονιστής της Οργανωτικής Γραμματείας της HELECO ’05, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ο Κ. Διάκος, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο Μ. Καλοκαιρινός, Πρόεδρος, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ο Γ. Παπαβασιλείου, Πρόεδρος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας οι Γ. Σκλαβούνος και Μ. Κουτσογιαννάκης, η Ένωση Ελλήνων Χημικών και από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών οι Α. Κλαουδάτος, μέλος ΔΣ και Θ. Κυρατσούλης, σύμβουλος.

Σχόλια